Car2Home Logo

ปัญหาที่พบบ่อย

ซื้อ-ขาย แบบเปลี่ยนสัญญา คืออะไร ???

วันที่เขียน : 2013-03-18

ซื้อ-ขาย แบบเปลี่ยนสัญญา ในทางภาษา ไฟแนนซ์เรียกว่า "การโอนสิทธิ์เช่าซื้อรถยนต์"

การโอนสิทธิเช่าซื้อ หมายถึง การโอนสิทธิและหน้าที่การเช่าซื้อตามสัญญาของผู้เช่าซื้อเดิมให้แก่บุคคล อื่น โดยมิได้มีการมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
และรายละเอียดในสัญญา นอกจากเปลี่ยนผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่เท่านั้น

ในกรณีนี้ทำได้โดย


1. ผู้ซื้อต้องทำการยื่นเอกสารสำหรับขอสินเชื่อเช่าซื้อใหม่ทั้งหมด

2. ลูกค้าจะต้องไม่มียอดค้างชำระค่างวด และ ไม่มีค่าเบี้ยปรับล่าช้ากับทางบริษัทฯ 

3. รถยนต์คันดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และนำเข้ามาตรวจสภาพ ณ วันยื่นเอกสารการขอโอนสิทธิ

4. ค่าธรรมเนียมยื่นเรื่องการพิจารณาการโอนสิทธิการเช่าซื้อ........................ บาท (แต่ละสถาบันต่างกัน) โดยชำระ ณ วันยื่นเอกสารการ โอนสิทธิการเช่าซื้อ 

    (ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  จะออกในนามผู้เช่าซื้อท่านเดิม)

5. ผู้รับโอน และผู้ค้ำประกัน ต้องมีรายได้ต่อท่าน เท่ากับ หรือ มากกว่า 2 เท่าของค่างวด

6. ผู้โอน ผู้รับโอน  ต้องเข้ามาดำเนินการเซ็นสัญญาต่อหน้าพนักงานของบริษัทฯพร้อมกัน (ในบางสถาบันการเงิน ผู้ค้ำประกันอาจต้องเดินทางมาทำเรื่องด้วย)

7. บางสถาบัน อาจบังคับให้ทำประกันภัยรถยนต์  โดยกำหนดทุนประกันให้ครอบคลุม ยอดจัดไฟแนนซ์


ตัวอย่างเงื่อนไขการโอนสิทธิ์ของ กสิกรลิสซิ่ง

เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิการเช่าซื้อ (ชำระเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว)

1.  ชำระค่างวดล่วงหน้า 2 งวด

2.  ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ 1%ของยอดหนี้คงเหลือ ณ ปัจจุบัน ( ขั้นต่ำ 3,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท )

3.  ค่าเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง และตรวจสภาพรถยนต์รวม  2,000 บาท

4.  ค่าประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ.

     4.1 กรณีกรมธรรม์ และ พ.ร.บ. ฉบับเดิม มีอายุเหลือน้อยกว่า 3 เดือน ผู้รับโอนจะต้องทำประกันภัยชั้น 1 กับทางบริษัทฯ เท่านั้น

     4.2  กรณีกรมธรรม์ และ พ.ร.บ. ฉบับเดิม มีอายุเหลือมากกว่า 3 เดือน และทำผ่านทางบริษัทฯ อยู่แล้ว  มีค่าสลักหลังเปลี่ยนชื่อ 400 บาท

     4.3  กรณีกรมธรรม์ และ พ.ร.บ. ฉบับเดิม มีอายุเหลือมากกว่า 3 เดือน  แต่ไม่ได้ทำผ่านทางบริษัทฯ  จะมีค่าชดเชยประกันภัย 18% ของค่า

            เบี้ยประกันสุทธิ ( ขั้นต่ำ 3,000 บาท )

     4.4  กรณีบุคคลธรรมดา โอนสิทธิเป็น นิติบุคคล  ต้องยกเลิกประกันภัยฉบับเดิม  และแจ้งทำประกันภัยฉบับใหม่ผ่านบริษัทฯ

5.  ค่าภาษีรถยนต์ / ค่าภาษีรถยนต์เพิ่มนิติบุคคล

     5.1 กรณีภาษีรถยนต์ จะครบกำหนดการชำระภาษีประจำปีภายใน 3 เดือน  นับจากวันที่ได้รับผลการอนุมัติโอนสิทธิการเช่าซื้อ  ผู้รับโอนจะ

            ต้องชำระค่าต่อภาษีเพื่อจะดำเนินการพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ครอบครองในคราวเดียวกัน

     5.2 จะมีค่าภาษีเพิ่มกรณีผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล  ตามหลักเกณฑ์กรมการขนส่ง

6.  ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ  ผู้โอน หรือ ผู้รับโอน ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในการโอนสิทธิ เพื่อดำเนินการโอนสิทธิการ 

      เช่าซื้อให้แล้วเสร็จ  หากเกินกำหนดต้องยื่นเรื่องพิจารณาโอนสิทธิใหม่

 

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดในเอกสารนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และไม่คืนเอกสารประกอบทั้งหมด ในการโอนสิทธิทุกกรณี ****


การเปลี่ยนสัญญามีความยุ่งยากมากมาย ต้องใช้ทั้งเวลา และ เงินสดไว้สำหรับสำรองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
Car2home มีบริการ เปลี่ยนสัญญา ที่สามารถทำจากผู้เจ้าของรถคนเก่า เป็นเจ้าของรถใหม่ one stop service ทำให้
เจ้าของเก่าสามารถขายรถตัวเองได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสาร
ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถจากผู้ขายที่ยังค้างไฟแนนซ์อยู่สามารถ เข้าไปดู  ขั้นตอนการซื้อขายรถกันเอง-กรณีข้างไฟแนนซ์ 

หรือหากท่านสนใจใช้บริการ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์  02-543-9488 หรือ 086-3261442

ต้องการส่งมาให้ตรวจสอบก่อน  สามารถกรอกข้อมูลได้เลยทัน คลิกที่นี่            หรือ

           1. ) Scan แล้วส่ง E-mail    Fin@car2home.net  หรือ Car2home@hotmail.com   ส่งมาอย่างละ 1 ชุด

           2. ) ส่งจดหมายมาที่  โดย วงเล็บมุมซองว่า “(จัดไฟแนนซ์)”    

                                   

                                                           Car2home (คาร์ทูโฮม บ้านรถสวย)

                                                               357/5 ม.4 ถ.การเคหะร่มเกล้า

                                                            แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

                                                                         กรุงเทพ 10520

 

           3. ) เดินทางมาด้วยตัว  ต้องโทรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน เปิดทำการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.30 – 20.30 น.

           4. ) ส่งแฟกซ์ ที่เบอร์ 02-915-3535 อัตโนมัติ


                     ส่งเอกสารแล้วให้ติดต่อเข้ามายัง เบอร์โทรฝ่ายเอกสาร ได้ที่     086-326-1442 , 086-026-4442 , 084-988-7599


         หลังจากส่งเอกสารครบและได้ดำเนินการทางเจ้าหน้าที่ การติดต่อกลับภายในวันทำการนั้นทันที เพื่อทำการสัมภาษณ์ข้อมูลเพื่อราย ละเอียดที่ชัดเจน 

ถ้าท่านใดต้องการทราบด่วนสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ หลังจากส่งเอกสารทาง FAX หรือ E-mail เป็นเวลา 30 นาที

ข้อมูลจะแจ้งให้ท่านรับทราบ หลังจากส่งเอกสาร และ ตรวจเช็คเบื้องต้น


         ยอดจัดที่สามารถยื่นกู้ได้

          อัตราดอกเบี้ยที่ fix แล้ว

         ค่างวด กับ ระยะเวลาที่ผ่อนได้