Car2Home Logo

ข่าวประกาศ จาก car2home

เกณฑ์การอนุมัติของจัดไฟแนนซ์รถยนต์

วันที่เขียน : 2014-03-04

 
อันดับแรกเลยการจะดูว่าเราจัดไฟแนนซ์ได้หรือไม่นั้นหลังจากที่รู้ประวัติ
สินเชื่อของตนเองแล้ว อีกประการสำคัญเลยที่จะดูคือ
 คือรายได้ และอาชีพ ที่ประกอบซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้
 
เพื่อให้เข้าใจชัดเจนเราจะแบ่งรายได้ตามกลุ่มใหญ่ๆ คือ

งานประจำ


งานประจำ มี 2 แบบ 
แบบแรกคือ คนที่รับเงินเดือนคงที่กับ
อีกแบบคือ คนที่รับเงินเดือน และมีรายได้อื่นๆ 

อาชีพส่วนตัว

อาชีพส่วนตัว ซึ่งก็แบบได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆคือ 

o   ค้าขาย/บริการ
o   ประเภทรับเหมา งานวางระบบ
o   อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์  
o   เป็นเกษตรกร


 งานประจำ 
เรามาดูกลุ่มแรกสุดคือ "งานประจำ"กลุ่มนี้เป็นกลุ่มอาชีพที่พิจารณาอนุมัติ
ในการจัดไฟแนนซ์ได้ ง่ายสุดเพราะมีข้อมูลอาชีพและรายได้ยืนยันชัดเจน 
 ตัวอย่างก็ได้แก่ นักงานบริษัททั่วไป  ข้าราชการ หรือลูกจ้างรัฐ   
 
 

ซึ่งรายได้ของบุคคลเหล่านี้ ต้องมีรายได้ 2 เท่า ของค่างวดรถยนต์
ที่ต้องชำระในการผ่อนจ่าย
 
ซึ่งหากคุณเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนี้แล้วล่ะก็ คุณจะมีรายได้เป็นเงินเดือนเท่าๆ กัน
ทุกเดือน อาจจะทุกสิ้นเดือน หรือ ทุกๆ 15 วันเป็นรายที่ได้ตายตัว
 
ส่วนกลุ่มงานประจำที่รายได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
หากมีเอกสารประกอบ รายรับนั้น ๆ สถาบันการเงินก็จะนำไปคำนวน
เป็นส่วนเพิ่มเติมให้
 
ยกตัวอย่างเช่น 
พนักงานทั่วไป     = ส่วนเพิ่มคือ ค่าล่วงเวลา( OT )  เบี้ยเลี้ยง
พนักงานขาย        = ได้รับค่าคอมมิสชั่น  ค่าโทรศัพท์
พนักงานขายต่างจังหวัด หรือพนักงานฝ่ายขนส่ง     
                         = ส่วนเพิ่มก็เป็นค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
พยาบาล             = ค่าเข้าเวรและกรณีคนที่มี โบนัส ประจำปี  อาจปีละครั้งหรือปีละหลายครั้ง 
หากได้เป็นประจำทุกปี ก็สามารถนำมาเป็นรายได้ส่วนเพิ่มได้อีก
รายได้สุทธิที่คำนวนได้ก็ต้องหักภาระอื่นๆ ด้วย

    อาชีพส่วนตัว ซึ่งก็แบบได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ 

o   ค้าขาย/บริการ
o   ประเภทรับเหมา งานวางระบบ
o   อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์  
o   เป็นเกษตรกร
 
 
    อธิบายหลักการง่ายๆ เพียงแค่ตอบคำถามหลักๆ   3 ข้อต่อไปนี้
1. ) มีรายได้จากอะไร เป็นเงินต่อเดือน เท่าไร ??
2.) ได้มาอย่างไร??
3.) ประกอบกิจการที่ไหน ระยะเวลาเท่าใด ??

 ถ้าตอบคำถามทั้งหมดนี้ได้ ก็ไม่ใช่เรื่องยาก สำหรับกลุ่มอาชีพส่วนตัว
ที่จะขอสินเชื่อเพื่อรถในฝันของคุณ
ก่อนอื่นมาดูอาชีพส่วนตัวกลุ่มแรกก่อนได้ คือ “ ค้าขาย”
จำลองการตอบคำถามของอาชีพนี้ดู
 
คำถาม จำนวนรายได้ต่อเดือน เท่าไร และมีรายได้จากการทำอะไร??
รายได้ต่อเดือนของอาชีพค้าขายก็ดูเงินที่หมุนเวียนในบัญชี 
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆ แนะนำว่าอาชีพนี้จำเป็นต้องนำเงินเข้าบัญชีให้สม่ำ
เพื่อสร้างหลักฐานในแสดงรายรับของคุณ
    ส่วนมีรายได้จากการทำอะไรบ้างนั้น    
ยกตัวอย่าง  เช่น ขายของสดในตลาด ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ขายกิฟชอฟ
ขายโทรศัพท์ หรือเปิดร้านเสริมสวย สปา เป็นต้น   ในการขายสินค้าก็ต้อง
มีสินค้าที่ขายอยู่ด้วย
เช่น ขายโทรศัพท์ 
หน้าร้านก็ต้องมีโทรศัพท์ วางอยู่ มีสต็อคให้เพียงพอต่อการขาย
ส่วนงานบริการก็ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับไว้รองรับบริการลูกค้า
ด้วยเช่นกัน
 
ประกอบกิจการที่ไหน ระยะเวลานานเท่าใด ??
·        ประกอบกิจการในบ้านหรือ สถานที่ของตัวเอง 
         เอกสารที่ใช้ คือทะเบียนบ้าน หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ก็ได้
 ·       ประกอบกิจการในสถานที่เช่า ก็ใช้สัญญาเช่าหรือใบเสร็จค่าเช่า
          มาประกอบได้
 
กรณีไม่มีหน้าร้านล่ะ ???? คิดง่าย ๆ ก็คือทำอย่างไรให้รู้ว่าคุณได้มีการค้าขายจริงๆ  และการค้าขายนั้น
ทำให้คุณเกิดรายได้  คุณขายสินค้าอะไร และปัจจุบันคุณมีสต็อคสินค้า
ที่เตรียมไว้สำหรับขายคุณได้ซื้อสินค้านั้นจากที่ไหนเพื่อนำมาขายให้ลูกค้า
ของคุณหรือ คุณได้จัดส่งสินค้านั้นไปให้กับใคร


สำหรับงานประเภทรับเหมา ก่อสร้าง วางระบบ 


จัดไฟแนนซ์รถุบ้านรถซื้อขายกันเอง ผู้รับเหมา อาชีพอิสระ

ยกตัวอย่างกลุ่มงานรับเหมา 
รูปถ่ายหน้างานที่กำลังทำงานอยู่ และ แผนที่หน้างาน
ใบเสนอราคาหรือสัญญาจ้างงานจากเจ้าของงาน
 
เมื่อได้รับค่าจ้างหลังจากแล้วเสร็จ ส่วนใหญ่ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างออกเป็นเชค 
หรือโอนเงินผ่านบัญชีและออกเอกสาร หัก ณ.ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิให้ 
และที่สำคัญขาดไม่ได้คือ สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลังเพื่อดูความสม่ำเสมอ
ของรายได้

ส่วนกลุ่มที่งานอิสระก็เช่นกัน 
เนื่องจากกลุ่มงาน Freelance ทำงานอิสระและมีรายได้อิสระ 
และรายได้ที่เข้ามาอาจไม่แน่นอน
    เช่น นักร้อง นักดนตรี dancer   
กลุ่มนี้จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานและนำเงินค่าจ้าง
ฝากเข้าบัญชีอย่างสม่ำเสมอด้วย

 Graphic Design ช่างภาพอิสระ Programmer  

 ในการทำงาน จำเป็นต้องออกใบเสนอราคา ให้กับผู้ว่าจ้างด้วย 
ทั้งนี้กรณีมีเอกสารหัก ณ.ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ ประกอบกับรายได้ที่ได้รับด้วย
จะทำให้แหล่งที่มาของรายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 
 
เกษตรกร

จัดไฟแนนซ์รถุบ้านรถซื้อขายกันเอง เกษตรกร


การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร การประมงหรือฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ต่างๆ 
รายได้ของการเกษตรจะได้จากการขายผลผลิต
ดังนั้น ต้องมีเอกสารเช่นบิลขายสินค้าที่เราขายให้นายทุนหรือพ่อค้าคนกลาง 
รวมถึงบิลที่ซื้อวัตถุดิบหลักในการประกอบอาชีพอาหารสัตว์ ซื้อเมล็ดพันธ์ 
ซื้อปุ๋ย หากไม่มีก็ต้องมีตัวเลขในบัญชีที่ได้จากการขายผลผลิตได้
เอกสารอีกอย่างที่ใช้ประกอบก็คือ โฉนดที่ดิน หรือ สัญญาเช่าที่ดิน 
  แต่หากรายได้ของผลผลิตออกตามฤดูกาล หรือ ปีละครั้ง สามารถนำเงินก้อน
ที่ฝากเข้าบัญชีมาหาญเฉลี่ยต่อปีได้ แต่ก็ต้องดูขนาดของที่ดินที่ใช้ประกอบ
การเกษตรด้วย

bookbank จัดไฟแนนซ์รถบ้าน ซื้อขายกันเอง


ทุกอาชีพสำหรับการพิจารณาสินเชื่อ เราจะดูความสม่ำเสมอของรายได้
และความชัดเจนของแหล่งที่มารายได้ ทั้งนี้ต้องดูประวัติสินเชื่อและที่พักอาศัย
ว่าพักตรงตามทำเบียนบ้านหรือไม่

ความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ที่พักตรงตามทะเบียนบ้านก็ดูได้จาก
      1.       การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
      2.       พักบ้านของครอบครัวที่นามสกุลเดียวกัน
      3.       บ้านญาติ
การให้เครดิตกับคนพักตรงตามทะเบียนบ้านจะให้น้ำหนักค่อนข้างมาก
เพราะแสดงถึงความเป็นหลักแหล่งสามารถติดตามได้ในอนาคต
 และถ้าคุณพักไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน
     1.       บ้านพักข้าราชการ/สวัสดิการ  
     2.       บ้านเช่า/หอพัก/อพารท์เม้นท์

กรณีบ้านเช่า ความน่าเชื่อถือจะดูระยะเวลาที่พักอาศัย กรณีพักมาเป็น
ระยะเวลานานมีสัญญาเช่าชัดเจน ก็จะทำให้ดูมั่นคงมากขึ้น
ซึ่งความน่าเชื่อถือของสถานที่พักก็มีผลต่อวงเงินสินเชื่อหรือการใช้
ผู้ค้ำประกัน เพิ่มอีกด้วย


สำหรับการพิจารณาสินเชื่อเพื่อความน่าเชื่อถือในการจัดไฟแนนซ์
ของกลุ่มอาชีพส่วนตัว  ส่วนตอนหน้าเรามาดูกันครับว่าถ้าคุณติดแบล๊คลิสแล้ว
จะแก้ปัญหานี้ในการจัดไฟแนนซ์อย่างไร 


เพราะเราเสมือนเพื่อนคู่คิด Car2Homeตรง ชัด จัดการปัญหาไฟแนนซ์รถบ้าน

บทความอื่นๆ

ยอดจัดไฟแนนซ์คิดยังไง จัดได้เท่าไหร่??

มีลูกค้าหลายท่านสอบถามกับทาง car2home เกี่ยวกับเรื่องยอดจัดว่ารถคันนั้นคันนี้จัดได้เท่าไหร่ ซึ่งคำถามอาจจะดูตอบง่ายๆ แท้จริงเป็นอย่างไร

ผ่อนรถจะโปะหรือจะปิดบัญชี(คุ้มไม่คุ้ม!!)

หลายคนถามว่า อยากโปะไฟแนนซ์รถยนต์จะทำได้มั๊ย ทำยังไงถึงจะได้ส่วนสูงสุด มีบทความดีๆ ให้ลองศึกษาดู

อยากเชคสินเชื่อสำหรับคนติดแบล็คลิส

หลายๆ คน..มักจะถามว่า ติดแบล็คลิสจะต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอย่างไร Car2home มีคำตอบให้

จัดไฟแนนซ์ให้ผ่านฉลุย !!!! (ตอน มนุษย์เงินเดือน)

วิธีการที่เข้าใจง่าย ๆสำหรับมนุษย์เงินเดือน ทั้งที่ได้รายได้คงที่และคนที่มีค่าคอมมิชชั่น หรือ OT