Car2Home Logo

เอกสารประกอบการจดไฟแนนซ์

เอกสาร

อาชีพประจำ

อาชีพค้าขาย

งานรับเหมา/วางระบบ
(ก่อสร้าง  ไฟฟ้า ประปา แอร์ คอมพิวเตอร์)

นิติบุคคล/เจ้าของ

สำเนาบัตรประชาชน (รูปชัดเจน)

4 ชุด

4 ชุด

4 ชุด

4 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน

4 ชุด

4 ชุด

4 ชุด

4 ชุด

สำเนาบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน
(ออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน)

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ล่าสุด)

1 ชุด

-

-

-

ใบหัก ณ ที่จ่าย / ใบ 50 ทวิ

-

-

1 ชุด

-

ใบเสนอราคา / ใบจ้างงาน

-

-

1 ชุด

-

รูปถ่ายหน้างาน

-

-

1 ชุด

-

แผนที่ หน้างาน

-

-

1 ชุด

-

กรณีมีหน้าร้าน
สัญญาเช่า สถานที/แผงขาย/บริเวณที่อยู่

-

1 ชุด

-

-

กรณีไม่มีหน้าร้าน
ภาพถ่ายสต็อกสินค้า/สินค้าที่ขาย/บิล/ใบเสร็จ ซื้อ-ขาย/ใบเสนอราคา (ถ้ามี)

-

1 ชุด

-

-

หนังสือรับรอง  (ฉบับปัจจุบัน)

-

-

-

2 ชุด

ภพ.20 หรือ ทะเบียนการค้า

-

-

-

2 ชุด

งบการเงิน (ถ้ามี)

-

-

-

1 ชุด*** กรณีมีประวัติค้างชำระ

ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้ (ถ้ามี)

  • ใบเสร็จผ่อนชำระค่างวดบ้าน
  • ใบเสร็จผ่อนชำระค่างวดรถยนต์-รถจักรยานยนต์
  • ใบเสร็จผ่อนชำระค่าสินค้า – บัตรกดเงินสด (อิออน อิซี่บาย เฟิร์สชอยส์ ยูเมะ พลัส เป็นต้น)
  • ใบประนอมหนี้บัตรเครดิต
  • ใบปิดค่างวด/ปิดบัญชีค้างชำระ