Car2Home Logo

ขั้นตอนจัดไฟแนนซ์ ขั้นตอน ขอไฟแนนซ์
เอกสารที่ใช้สำหรับเจ้าของรถยนต์ (รถยังค้างไฟแนนซ์) จำนวนที่ใช้
สำเนาบัตรประชาชน (รูปหน้าชัดเจน) รวม 5 ชุด
รับรองสำเนา สำหรับ ขาย รถยนต์ทะเบียน............. 1 ชุด
รับรองสำเนา สำหรับรับโอนกรรมสิทธ์ รถยนต์ทะเบียน ............. 2 ชุด
รับรองสำเนา สำหรับย้ายทะเบียน รถยนต์ ............. (กรณี ต้องการใช้รถในต่างจังหวัด) 1 ชุด
รับรองสำเนา สำหรับปิดบัญชีและมัดจำเล่มทะเบียนรถยนต์ ............. 1 ชุด
รับรองสำเนา สำหรับรถยนต์ ............. 2 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
หนังสือโอนกรรมสิทธ์รถยนต์ (เซ็นตำแหน่งผู้รับโอน 2 จุด) 1 ชุด
หนังสือโอนกรรมสิทธ์รถยนต์ (เซ็นตำแหน่งผู้โอน) 1 ชุด
หนังสือมอบอำนาจ (เซ็นตำแหน่งผู้มอบอำนาจ) รวม 5 ชุด
เอกสารที่ใช้สำหรับ จัดไฟแนนซ์ จำนวนที่ใช้
สำเนาบัตรประชาชน (รูปหน้าชัดเจน) - ทะเบียนบ้าน ผู้เช่าซื้อ รวม 3 ชุด
รับรองสำเนา สำหรับ ซื้อ รถยนต์ทะเบียน............. 1 ชุด
รับรองสำเนา สำหรับขอเช่าซื้อรถยนต์............. 1 ชุด
สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสารแสดงที่มารายได้ เพิ่มเติม รวม 1 ชุด
สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง หรือ Statements 3-6 เดือน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน) รวม 2 ชุด