Car2Home Logo

สาระน่ารู้ จาก car2home

ขั้นตอนการซื้อ-ขายรถยนต์

วันที่เขียน : 2012-03-09


มีขั้นตอนให้ทำตามง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากหลังจากเราตัดสินใจได้แล้ว ว่าได้รถคันที่ถูกตา ถูกใจ ถูกราคาแล้ว ต้องการจะซื้อรถยนต์คันงาม คันนั้น แบ่งได้เป็นสองกรณีคือ

     

การซื้อรถ แบบที่ 1    : ซื้อเป็นเงินสด

             

          1. เมื่อตกลงราคากันเรียบร้อยแล้ว วางมัดจำ แล้วทำสัญญา เมื่อวันซื้อขายจริงตรวจสอบสภาพรถยนต์ว่าเป็นไปดังสภาพเดิมที่ตกลงกันไว้หรือไม่ 

โดยใช้สัญญาซื้อ-ขายรถยนต์ เนื้อหาภายในสัญญา ต้องระบุดังตัวอย่างนี้


         2. การโอนกรรมสิทธิ์


          หลังจากดูตรวจดูสภาพรถยนต์ และได้ทำสัญญาวางมัดจำแล้ว ผู้ซื้อควรจะโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่นัดชำระเงินเลย เพื่อความปลอดภัยและควรนัดกัน

ไปโอนกรรมสิทธิ์ ณ ที่ ขนส่งพื้นที่ หรือ ขนส่งจังหวัด หาก ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์  

คลิกที่นี่  การโอนกรรมสิทธิ์ รถยนต์ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

ข้อแนะนำ : สำหรับผู้ซื้อที่ไม่มีความชำนาญไม่แนะนำให้ซื้อแบบ รับชุดโอนลอย เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์มีดังนี้


        *    สมุดคู่มือทะเบียนรถ

        *    บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน ของเจ้าของรถยนต์

        *    เอกสารคำขอโอนรถ (ของกรมขนส่ง) ซึ่งต้องมีลายเซนต์ ตำแหน่งผู้โอน

        *    หนังสือมอบอำนาจ (ของกรมขนส่ง) ต้องมีลายเซนต์ ตำแหน่งผู้มอบอำนาจ (กรณีเจ้าของไม่ได้ไปด้วยตัวเอง)


 

  หมายเหตุ : การจะใช้หนังสือมอบอำนาจ สามารถใช้ได้ทั้ง ผู้โอน และ ผู้รับโอน  กรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง หนังสือมอบอำนาจต้องติด

อากรแสตมป์ 10 บาท แต่หากมาดำเนินการเองทั้ง 2 ฝ่าย ก็ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ 

การซื้อ แบบที่ 2 : ซื้อแล้วต้องการจัดไฟแนนซ์


           1. เมื่อตกลงราคากันเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะวางมัดจำต้องสอบถามเจ้าของรถยนต์ก่อนว่า อนุญาตให้จัดไฟแนนซ์หรือไม่เพราะว่า การซื้อ-ขายกรณีนี้ 

จะทำให้ผู้ซื้อได้รับเงินใช้เวลามากว่าการซื้อขายเงินสดเพราะต้องทำเรื่องเพื่อยื่นขอสินเชื่อ และ เมื่อสินเชื่ออนุมัติแล้ว ก็ต้องรอเชคจากสถาบันการเงิน แต่ข้อดี

ก็คือจะทำให้ผู้ซื้อมีโอกาสขายได้ราคาสูงกว่าการขายเงินสด  และผู้ขายมั่นใจได้ว่า ผู้ซ์้อ ได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือแน่นอน บริการจัดไฟแนนซ์

สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้ 


                   1.1 รอเชคจากธนาคาร

                   เมื่อผู้ซื้อยื่นจัดไฟแนนซ์และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยปกติจะใช้เวลา พิจารณาหลังจากได้รับเอกสารครบ ประมาณ 3 วัน แล้วจะแจ้งผล 

ช้าเร็วขึ้นอยู่กับระบบ ของแต่ละสถาบันการเงินหลังจากนั้นไฟแนนซ์จะขอเก็บเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์จากเจ้าของรถ

                            

                             *   สมุดคู่มือทะเบียนรถ

                            *    บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน ของเจ้าของรถยนต์

                            *    เอกสารคำขอโอนรถ (ของกรมขนส่ง) ซึ่งต้องมีลายเซนต์ ตำแหน่งผู้โอน

                            *    หนังสือมอบอำนาจ (ของกรมขนส่ง) ต้องมีลายเซนต์ ตำแหน่งผู้มอบอำนาจ


          วิธีนี้มองแล้วอาจจะเสี่ยงหากใช้บริการกับบุคคลหรือแหล่งไม่น่าเชื่อถือ  แต่ Car2home เป็นบริการที่ได้รับความไว้วางใจมายาวนาน จากบุคคล

หลากหลายอาชีพ ประวัติขาวสะอาดไม่มีด่างพร้อย ย่อมมั่นใจได้ว่า ท่านเจ้าของรถจะปลอดภัยในขั้นตอนธุรกรรมทุกขั้นตอน บุคคลที่รับชุดเอกสารโอนกรรมสิทธิ์

ของท่านจะเป็นคนจากส่วนกลางของ สถาบันการเงินเอง จึงมั่นใจได้และสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานผ่าน Call Center  ของแต่ละสถาบันได้โดยตรง

หลังจากได้รับ ชุดโอนแล้ว เจ้าของรถยนต์จะได้รับเชคสั่งจ่ายในนาม เจ้าของรถ  จำนวนยอดเงินจะเป็นจำนวนเงินที่ ผู้ซื้อขอยื่นกู้ ยกตัวอย่างเช่น


                    

                   


          1.2 จ่ายเงินสดรับรถทันที


                   เมื่อผู้ซื้อยื่นจัดไฟแนนซ์และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยปกติจะใช้เวลา พิจารณาหลังจากได้รับเอกสารครบ ประมาณ 3 วัน แล้วจะแจ้งผล 

ช้าเร็วขึ้นอยู่กับระบบของแต่ละสถาบันการเงินหลังจากนั้น นัดรับรถยนต์เลย โดยเจ้าของรถยนต์ต้องเตรียมเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์ให้พร้อม

                             

                        *     สมุดคู่มือทะเบียนรถ

                        *     บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน ของเจ้าของรถยนต์

                        *     เอกสารคำขอโอนรถ (ของกรมขนส่ง) ซึ่งต้องมีลายเซนต์ ตำแหน่งผู้โอน

                        *     หนังสือมอบอำนาจ (ของกรมขนส่ง) ต้องมีลายเซนต์ ตำแหน่งผู้มอบอำนาจ

 

       car2home จ่ายเงินสดให้เจ้าของรถยนต์ ทันที และผู้ซื้อได้รับรถยนต์ทันที

ข้อดี   ของกรณีนี้คือ เจ้าของรถยนต์     ได้รับเงินสดทันที ณ วัน ส่งมอบรถยนต์

ข้อดี   ของกรณีนี้คือ ผู้ซื้อ                 ได้รับรถยนต์หลังจากจัดไฟแนนซ์ผ่านได้ทันที แต่ผู้ซื้อจะมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการเพิ่มขึ้น ********

                                              

รายละเอียดติดต่อ ที่ Car2home 02-5439488 

อีเมล : Fin@car2home.net